facebook style=
desktop

Poštovné ZDARMA nad 3.000 CZK + DPH do 31 Kg

obchod@vabex.cz

KONTAKTY

RADY

Měna:
×
 x 

Naše produkty

Reklamační řád (RŘ)

VABEX s.r.o.
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://shop.strojnisveraky.cz nebo prostřednictvím odeslání písemné objednávky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 Všeobecná ustanovení

Firma VABEX s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů.
Reklamační řád je nedílnou součástí VOP prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Převzetím zboží u spotřebitelem je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout.

I. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji zboží poskytujeme záruční dobu 12 měsíců. Záruční doba se skládá z lhůty (12 měsíců) a dále se popřípadě prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

II. Záruční podmínky

• Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

• Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

• Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

• Místem pro uplatnění reklamace je VABEX s.r.o., Růžová 1349, 76312 Vizovice

• Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

• V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

• Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího tj. VABEX s.r.o., Růžová 1349, 76312  Vizovice. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

• Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • Neodborným použitím zařízení
  • Vnější nebo vnitřní zásahy a úpravy zákazníkem
  • Mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • Živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • Jinými vnějšími vlivy (elektrické přepětí, nadměrná vlhkost, prašnost a jiné chemické nebo mechanické vlivy)

    • Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaná závada, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

    • Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemný reklamační protokol.

V případě, že prodejce dodá kupujícímu vadné zboží přímo od výrobce a toto se nedá prodejcem opravit nebo vyměnit za nové zboží, individuálně se písemně upraví způsob vyřízení reklamace (dohodnutá sleva na takové zboží, vrácení částky v plné výši nebo nabídnuta alternativa podobného zboží). Pokud nemá výrobce skladem nové stejné zboží nebo je termín dodání nového stejného zboží delší než 30.-ti denní lhůta pro vyřízení reklamace, Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z provozu produktu, poruchy nebo jeho nekompability s jinými produkty.

III. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 3.1.2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

logo footer

VABEX s.r.o.
Hlavní 74
763 10 Hvozdná
( okres Zlín)

tel:  +420 573 776 060
mob: 
Prodejna

Růžová 1349
763 12 Vizovice

Po:  8.00 - 16.00
Út:  8.00 - 16.00
St:  8.00 - 16.00
Čt:  8.00 - 16.00
Pá:  8.00 - 15.00
prodejna

Informace o nákupu

×

TOP

Prohledněte si naše firemní stránky:
www.strojnisveraky.cz

Firemní stránky